میراث خبر – کامران جبرئیلی دبیر آژانس بین‌المللی آسوشیتدپرس در بخش خلیج فارس و یکی از داوران دومین دوره جایزه سالانه عکس مطبوعاتی کاوه گلستان با بیان مطلب بالا به میراث خبرگفت:« هر عکاسی دوست دارد عکسش با چاپی خوب عرضه شود و در معرض دید همه قرار گیرد. این برنامه‌ها هم جای مناسبی برای ارائه هستند. فرقی هم نمی کند اسم این کار چیست،‌ جایزه کاوه گلستان یا جشن تصویر یا چیزهای. مهم ارائه درست آثار عکاسی است.»
جبرئیلی که در هنگام حضورش در تهران از نمایشگاه تصویر سال دیدن کرده بود تعدد موضوعات این نمایشگاه را نکته مثبت آن دانست:« به نسبت دو سال قبل که این نمایشگاهرا دیده بودم خیلی بهتر شده است. عکس‌ها خیلی خوب بود اما تعداد عکس‌ها خیلی زیاد بود. به نظرم این تعداد عکاسی جوان که در این نمایشگاه شرکت کردند برای عکاسی ایران نشانه خوبی است. » ادامه