اسامی برگزیدگان نهایی رشته ی عکس دردوازدهمین جشنواره مطبوعات طی مراسمی که در روز دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۸۴ در تالار وحدت برگزار شد اعلام شد.
دراین جشنواره ۵۹ عکاس با ۱۹۵ قطعه عکس در گرایش های عکس خبری ، عکس ورزشی، تک عکس و گزارش تصویری در دو بخش محلی و سراسری به رقابت پرداختند.
در گرایش عکس خبری ۲۷ عکاس ۸۱ اثر خود را در این جشنواره شرکت دادند که ۱۲ نفر از آنها در بخش محلی و ۱۵ نفر در بخش سراسری حضور داشتند. در گرایش عکس ورزشی ۷ عکاس( ۳ نفر در بخش محلی و ۴ نفر در بخش سراسری) ۲۱ قطعه عکس را به رقابت گذاشتند. در گرایش تک عکس (پرتره) ۱۶ عکاس با ۴۸ اثر حضور داشتند که ۵ نفر در بخش محلی و ۱۱ نفر در بخش سراسری شرکت کردند. در رشته عکس گرایش گزارش تصویری ۹ نفر با ۴۵ قطعه عکس در بخش سراسری شرکت کردند. در این گرایش شرکت کنندگان محلی حضور نداشتند.
هیأت داوران دوازدهمین جشنواره مطبوعات قبل از برگزاری مراسم اختتامیه اسامی نامزدهای اولیه را بدین شرح اعلام کرد:
عکس خبری در بخش سراسری: عطالله طاهرکناره – حسن قریب – محسن صالحی
عکس ورزشی در بخش سراسری : میلاد پیامی- مهدی قاسمی – فرهاد کاوه
عکس ورزشی در بخش محلی : غلامرضا مسعودی
تک عکس( پرتره ) در بخش سراسری : بابک برزویه – نصرالله حاجی حمید فروتن
تک عکس( پرتره ) در بخش محلی : اسماعیل ملاح جوان
گزارش تصویری در بخش سرلسری : آذین ثمرمند – مسعود ابراهیمی
اسامی برگزیدگان نهایی دوازدهمین جشنواره مطبوعات پس از اجرای مراسم اختتامیه به شرح ذیل می باشد:
عکس خبری : حسن قریب ( رتبه اول) – عطاالله طاهر کناره (رتبه اول) – محسن صالحی(رتبه دوم)
گزارش تصویری در بخش سرلسری : آذین ثمرمند( رتبه اول) – مسعود ابراهیمی( رتبه دوم)
عکس ورزشی در بخش سراسری: میلاد پیامی ( رتبه اول )- مهدی قاسمی ( رتبه دوم)-
فرهاد کاوه ( شایسته تقدیر)
عکس ورزشی در بخش محلی : غلامرضا مسعودی( رتبه دوم)
تک عکس( پرتره )در بخش سراسری : بابک برزویه( رتبه اول)– نصرالله حاجی حمید فروتن ( رتبه دوم)
تک عکس( پرتره ) در بخش محلی : اسماعیل ملاح جوان( رتبه دوم)

سایت عکاسی این موفقیت را به عکاسان خبری و مطبوعاتی برگزیده صمیمانه تبریک می گوید و موفقیت هر چه بیشتر این عزیران را آرزومند است.