مطلع شدیم مادر سوسن زاهدی، عکاس بدرود حیات گفته، این ضایعه را از سوی سایت عکاسی دوستان و جامعه عکاسی ایران به ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم، رحمت الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزومندیم.