از روز سه شنبه اول شهریور ماه نمایشگاه عکس کارت پستال های قدیمی شامل ۲۵ قطعه از اولین کارت پستال چاپ شده در ایران و کشورهای دیگر در قطع ۱۸×۱۳ از آرشیو عکسخانه شهر به نمایش در می آید. این نمایشگاه تا ۲۰ شهریور ادامه دارد.
ساعت بازدید : شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷ ، پنج شنبه ۹ تا ۱۳
عکسخانه شهر . هفت تیر . خیابان بهار شیراز. میدان بهار شیراز