coffeeshop.jpg

از روز شنبه ۱۲ شهریور امیر علی قاسمی هنرمند جوان، فعال و خلاق یکی دیگر از نمایشگاه های عجیب و غریب خود را در کافه عکس برپا می کند. او که پرونده پرکاری در برپایی نمایشگاه های انفردای و گروهی دارد عنوان این نمایشگاه را پیدا و ناپیدا از سری کافی شاپ ها گذاشته است. امیرعلی قاسمی علاوه بر عکاسی، ویدئو آرت را به عنوان جزء جدایی ناپذیر از فعالیت هایش دنبال می کند. و در گرافیک نیز دارای سبک خاص خود است. او چند سالی است که سایت پارکینگ گالری را اداره می کند و یک فتو بلاگ فعال نیز دارد که این روزها در حال سرو سامان دادن به آن است.
زمان: ۱۲ تا ۲۴ شهریور ۸۴ از ساعت ۱۰ تا ۲۱
کافه عکس. نبش ولی عصر و میرداماد. مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف،شماره ۲۴

چند عکس از نمایشگاه پیدا و ناپیدا را می توانید در اینجا ببینید.