هر چند که آرامش و امنیت امروز جامعۀ ایران اسلامی مرهون ایثار و از خود گذشتگی شهیدان والامقام و مجاهدتهای شبانه روزی نیروهای تأمین کننده امنیت و به ویژه انتظامی است، اما یقیناً این مهم میسر نمی شود مگر با مشارکت همه جانبۀ مردم. تعامل، همدلی و مشارکت مردمی در همکاری با پلیس و آن هم در بخشها و ارکان گوناگون زندگی فردی و اجتماعی و جامعه می تواند جامعه ای امن و توأم با آرامش و آسایش را شاهد بود.
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی با مشارکت انجمن عکاسان بحران( ایکپا) در نظر دارد که همزمان با هفتۀ پلیس که از ۷ تا ۱۳ مهر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود نمایشگاه عکس «آیین مهر» را برگزار نماید.
ستاد برگزاری نمایشگاه از هنرمندان عکاس دعوت می کند که با ارسال آثار خود در این نمایشگاه شرکت نمایند. ادامه