داوری دومین دوره جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان با قضاوت یونس شکرخواه – کامران جبرئیلی – رخشان بنی اعتماد و حسن سربخشیان در تهران و جیهان عمار در قبرس انجام و آثار برگزیدگان راه یابی به نمایشگاه مشخص شد. با پایان داوری آثار این دوره، دبیرخانه جایزه آمار برگزیدگان را به شرح زیر اعلام کرد. مشرح گزارش