نمایشگاه عکس انجمن عکاسان بحران ( ایکپا ) با عنوان” آیین مهر” که در برگیرنده ی آثاری از عکاسان انجمن با موضوع پلیس، همزمان با هفته ی پلیس در هفتمین نمایشگاه عمومی پلیس روز چهارشنبه ۶/۷/۱۳۸۴ در ساعت ۱۶ در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۲۷ افتتاح می شود.
در نمایشگاه آیین مهر ۵۰ عکس در دو بخش به نمایش گذارده شده است.
در این نمایشگاه در روز شنبه ۹/۷/۱۳۸۴ در ساعت ۱۰ تا ۱۲ نشست ویژه یی با عنوان هم اندیشی پلیس و عکاسان نیز برگزار می شود .
نمایشگاه عکس آیین مهر به مدت ۷ روز ادامه دارد و درخلال آن، برنامه ی های گوناگون مانند جلسات نشست اعضای انجمن با علاقه مندان به هنر عکاسی و نمایشگاه کتب چاپ شده اعضای انجمن برپا می شود. این نمایشگاه در روز چهارشنبه ۱۳/۷/۱۳۸۴ خاتمه می یابد.