Messigroup.jpg

از روز جمعه ۸ مهر ۸۴ نمایشگاه عکس گروه مِسی با عکس های امید مشک علیزاده و علی رفیعی با عنوان نه در گالری طراحان آزاد افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۱۳ مهر ادامه خواهد داشت.
هر که به حق می اندیشد، و در راه او گام می گذارد در هر شرایطی و با هر مصلحتی در برابر باطل، باید بگوید:[نه]
با [نه] آغاز کردیم … چنانچه اسلام با [لا] آغاز می شود.
ساعت بازدید: افتتاحیه ۵ تا ۸ روزهای دیگر ۳ تا ۷ بعدازظهر
گالری طراحان آزاد.میدان فاطمی.میدان گلها.میدان سلماس.شماره۴۱