دو سال از فعالیت مستمر سایت عکاسی می گذرد و در این مدت تمام سعی و تلاش خود را به کار بستیم تا بتوانیم پوشش جامع و کاملی از فعالیت های عکاسی ایران و جهان را ارائه کنیم. ولی این تلاش و پی گیری ممکن نخواهد بود مگر با همکاری عکاسان و برپا کنندگان نمایشگاه ها و برنامه های عکاسی.
در روز جمعه ۸ مهر چند نمایشگاه عکس در سطح شهر افتتاح شد که هیچ خبری از برپایی آنها در سایتهای هنری و عکاسی و خبرگزاریها مشاهده نشد. نکته جالب و قالب توجه دیگر در این مورد اینکه فقط کافی است یک سایت خبر برگزاری نمایشگاهی را منتشر کند متعاقب آن تمام سایتها و خبرگزاریها به انتشار آن خبر خواهند پرداخت. به هر حال در روز جمعه گذشته این نمایشگاه ها افتتاح شد که خبر آنها را به موقع نداشتیم:

۱- نمایشگاه عکس تبلیغات نسترن محمدی در گالری آشیان نقش و مهر واقع در میدان آرژانتین. خیابان بخارست. خیابان هیجدهم. شماره ۴. ۸ تا ۱۳ مهر از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر

۲- نمایشگاه عکس مینو مصدق در گالری گلستان. خیابان دروس. خیابان کماسایی. پلاک ۴۲ . ۸ تا ۱۴ مهر از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر

۳- نمایشگاه عکس های انتزاعی افسانه اسدی در گالری نیکول. خیابان مطهری. روبروی امیر اتابک. خیابان. شهید اکبری( پارسا). کوچه آزادی. شماره۱/۳۱ . ۸ تا ۱۷ مهر از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر

۴- نمایشگاه عکس کاوه کوثری با عنوان دوازده عکس از طبیعت در نگارخانه ثالث واقع در خیابان کریمخان بین ایرانشهر و ماهشهر. شماره ۱۶۰. ۸ تا ۱۴ مهر در کارت دعوت نمآیشگاه چنین آمده است:
اصفهان بود: کارخانه نساجی.صدای سوت. کارگرهایی که می آیندساعت ها پشت همین دیوار و می روند.
اصفهان است: کارخانه ای که دیگر نیست.سکوت. دیواری که فعلا” هست. و درختی که همچنان…