همشهری ایرانشهر امروز سه مطلب عکاسی به قلم خسرو نقیبی – محمدرضا شاهرخی نژاد و فرهاد رضائی در سه زمینه مختلف منتشر کرده است. دوست خوبمان خسرو نقیبی در مطلبی با عنوان به سادگی دیوار و درخت نگاهی دارد به نمایشگاه عکس کاوه کوثری در گالری نگارخانه ثالث.

عکاس بی قرار محمدرضا شاهرخی نژاد در یادداشتی شما را به برزخ دیجیتال می برد.

و فرهاد رضائی عکس های برگزیده دنیای علم در سال ۲۰۰۵ را در مطلبی با عنوان تصاویری با رنگ و بوی علم معرفی می کند.