مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک برای عکاسان خبرنگارعضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات

با پیگیری انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و توافق های بعمل آمده با فرماندهی محترم راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی سردار انصاری و مدیر عامل محترم سازمان ترافیک آقای حاج نصراللهی مقرر شد تا عکاسان خبری عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران امکان تهیه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را داشته باشند.
اعضای محترم انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران میتوانند با تهیه مدارک زیرحد اکثر تا تاریخ۲۰-۷-۸۴ به دبیرخانه انجمن واقع در خانه هنرمندان مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۸۸۳۱۰۴۶۴ جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایند.
ضمنا” ساعات کار دبیرخانه در ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۴ الی ۱۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه است.
مدارک مورد نیاز :
۱-فتوکپی کارت معتبرانجمن ( همراه داشتن اصل کارت انجمن جهت تطبیق الزامی است ).
۲-برگه مفاصا حساب عوارض خودرو ( قابل تهیه ازمناطق شهرداری تهران ) و یک برگ فتوکپی
۳-برگه عدم خلافی و فتوکپی از آن
۴-برگه معاینه فنی خودرو( خودروهای تا دو سال ساخت از این قاعده مستثنی هستند ) و یک برگ فتوکپی
۵- اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال (بیست هزارتومان ) به شماره حساب ۹۰۰۰۱ به نام سازمان ترافیک تهران نزد بانک ملی ایران شعبه سازمان ترافیک –کد ۸۴۹
۶-فتوکپی از سند خودرو ( سند خودرو باید به نام اعضای انجمن یا همسر ایشان باشد ودرصورتی که سند خودروبه نام همسر بود، ارائه اصل شناسنامه صاحب سند وهمسرایشان و فتوکپی ازصفحات مربوطه الزامی است.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران