عکس های محمد اسلامی‌راد از نهمین انتخابات ریاست جمهوری در نمایشگاهی با عنوان مردم و انتخابات از نگاه دوربین از ۱۶ مهر در گالری تجربه خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید اسلامی راد در این نمایشگاه ۵۰ عکس ۷۰×۵۰ از نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را به نمایش گذاشته است و بزودی مجموعه این عکس‌ها را منتشر می کند. این نمایشگاه تا سوم آبان ۸۴ در گالر تجربه خانه ی هنرمندان ایران از ساعت ۱۴ تا ۲۰ ادامه دارد. مراسم افتتاحیه با توجه به تقارن با زمان افطار ۷ تا ۹ شب اعلام شده است.