دومین کارگاه آموزشی سایت عکاسی امروز رأس ساعت ۴ بعدازظهر در مجتمع فرهنگی، هنری اسوه واقع در خیابان انقلاب نبش بهار برگزار می شود. اطلاعات بیشتر