بنا بردرخواست های بسیاری که از طریق ایمیل و بصورت حضوری در کارگاه روز ۲۶ آبان مطرح شد. فقط برای آن دسته از علاقه مندانی که مایل به شرکت در کارگاه ها هستند و فقط برای حضور در کارگاه های سایت عکاسی این امکان را فراهم می کنیم که با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال – بیست هزار تومان حداکثر تا ۲۰ آذر از ۱۲ کارگاه آموزشی سایت عکاسی در سال استفاده نمایند.

از این پس عضویت در سایت به دو نوع عضویت طلایی و عضویت نقره ای در خواهد آمد. و اعضاء طلایی به کسانی اطلاق می شود که از همه برنامه ها و تسهیلات سایت عکاسی بهره مند خواهند بود و عضو نقره ای فقط امکان حضور در کارگاه های ماهانه سایت عکاسی را خواهند داشت. دوستانی که مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال را پراخت می کنند توجه داشته باشند که این مبلغ فقط برای حضور در جلسات کارگاه ها است.

نکته مهم : تاریخ شروع یکسال زمانی است که تعداد اعضاء به حد نصاب برسد پس دوستانی که حق عضویت پرداخت کرده اند تا زمانی که اعضاء به حد نصاب نرسیده اند عضو سایت محسوب ولی زمان عضویت یک سال آنها تا آن هنگام محفوظ است.

علاقه مندان حداکثر تا ۲۰ آذر مبلغ فوق را به یکی از دو حساب زیر واریز:

بانک تجارت شعبه مرکزی کد ۴۵۰ حساب جاری ۰۴۵۰۵۲۱۱۷ به نام علیرضا نیک نژاد
و یا
بانک پارسیان شعبه ارمغان کد ۹/۱۰۱۶ حساب جاری ۰۱- ۶۳۳۳۶ – ۰۱ به نام نشریه عکاسی حرفه ای

و اطلاعات زیر را به همراه شماره فیش بانکی از طریق ایمیل info@ akkasee.com ارسال نمایند.

نام و نام خانوادگی:
سن:
شماره تماس: ( ثابت و همراه )
یک عکس پرسنلی در ابعاد ۳×۴ سانتیمتر و ۳۰۰dpi

لازم بذکر است که عضویت طلایی کماکان به شیوه خود باقی است. اطلاعات بیشتر