انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس با هدف ایجاد همدلی و ارتباط با عکاسان و پوشش هنری و عکاسانه مناطق غرب کشور، نسبت به برنامه ریزی و انجام سفر گروهی به مناطقی از استان آذربایجان غربی از جمله شهرستان ارومیه، تکاب، تخت سلیمان و … از تاریخ ۱۶/۰۸/۸۴ به مدت ۵ روز اقدام نمود.
انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در نظر دارد تا از آثار تهیه شده با موضوعات اجتماعی، میراث فرهنگی و طبیعت در این سفر، نمایشگاه عکسی برگزار نماید.

safar.jpg

شرکت کنندگان در این سفر عبارتند از آقایان:
محمد اسلامی راد، اصغر آهار، ناصر افراسیابی، محمود بدرفر، محمدرضا بهارناز، حسین بهرامی، اباصلت بیات، جواد پورصمد، حسین پرتوی، امیرعلی جوادیان، محمدحسین حیدری، یونس ذاکری، محمدرازدشت، بهنام رضا زاده، مهدی سروری ولی ا… صابری، داود عامری، رجبعلی قهرمانی، مجتبی کوچکی، داود کهن ترابی، یوسف گرامی، ساسان مویدی، مهدی منعم، رومین محتشم، سید عباس میر هاشمی، محمد نوروزی، احمد نصیرپور، منوچهر یگانه دوست و سرکارخانم الماسی کارشناس میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی.