مان هنر نو از همه عکاسانی که از استاد مرتضی ممیز عکسی در اختیار دارند و یا از مراسم تشیع پیکر استاد عکاسی کرده اند دعوت می نماید در هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن نمایشگاهی که به یاد استاد ممیز در مان هنر نو تا ۱۶ آذر برگزار است مشارکت کنند. علاقه مندان یا به مان هنر نو به نشانی خیابان دکتر شریعتی.بالاتر از پل آیت الله صدر .خیابان شهید میرزاپور (سهیل).مقابل پاساژ سهیل.شماره ۳۱مراجعه کنند و یا با شماره تلفن:۲۲۲۰۱۹۸۴ -۲۲۲۰۱۹۸۶ آقای فرحناک تماس بگیرند.