به دعوت و همکاری انجمن عکس شیراز اولین کارگاه آموزشی سایت عکاسی در شهرستان ها روز پنج شنبه ۱۷ آذر ۸۴ در شیراز برگزار می شود. این کارگاه با عنوان عکاسی و اینترنت از ساعت ۵ تا ۸ بعدازظهر در سالن کنفرانس مجتمع پزشکی MRI واقع در بلوار چمران. ساختمان شماره ۲ طبقه ۶ برگزار می شود و ورود برای علاقه مندان آزاد و رایگان است.

مباحث مطرح شده در این نشست:
۱-اینترنت و ضرورت ها
۲-اینترنت و دنیای عکاسی
۳-عکاسی خبری و اینترنت
۴-اطلاع رسانی تخصصی عکاسی و اینترنت
۵- بهره وری مطلوب در زمینه عکاسی از اینترنت
۶- معرفی سایت سایت عکاسی
۷- معرفی سایت های عکاسی ایرانی
۸- معرفی سایت های تخصصی و تکنیکی عکاسی خارجی
۹- عکاسی دیجیتال و اینترنت
۱۰- معرفی چند دوربین دیجیتال در رده های مختلف و شیوه کسب اطلاعات مورد نیاز هر دوربین در اینترنت