آخرین خبر منتشر شده به نقل از خبرگزاری فارس از حضور حسن قریب عکاس خبرگزاری ایسنا و علیرضا برادران عکاس خبرگزاری فارس در هواپیما سرنگون شده حامل عکاسان و خبرنگاران که جهت حضور در مانور عازم چابهار بودند حکایت دارد. به ظاهر هیچ فهرست رسمی از اسامی سرنشینان هواپیما وجود ندارد و اسامی از طریق بستگان به اطلاع خبرگزاری ها می رسد.

سایت عکاسی نهایت تأثر و تأسف و تسلیت خود را از وقوع این حادثه که موجب از دست دادن تعدادی از عکاسان و خبرنگاران شد به جامعه عکاسی خبری و مطبوعاتی کشور – خانواده محترم این عزیزان اعلام می دارد.