به نام خدا
یکی از راههای کشف دنیای پیرامون با صحیح نگاه کردن اتفاق می افتد، آن زمان که بتوانیم زیباییها، رنجها و اتفاقات ناب را به ثبت برسانیم نه تنها آن لحظات را جاودانه کرده‌ایم بلکه دیگران را با خود در بهره‌برداری عاطفی، ‌علمی و آگاهی شریک و هنرمندی را تجربه کرده‌ایم. قدم اول رسیدن به این دنیای پرهیاهوی اطرافمان،‌ عبور از پنجره‌ای کوچک اما با تاثیری عمیق است.
این‌که این پنجره متحرک را در چه زمانی، به کدام سمت، ‌با چه زاویه‌ای، ‌چه فاصله‌ای و به کمک چه عناصری مانند نور و رنگ نسبت به موضوع قرار دهیم،‌ همان اتفاقی است که می‌خواهیم تجربه و عکاسی کنید تا بیابید چه اتفاقات نابی در دنیای به ظاهر ساده پیرامونتان وجود دارد که می توانید آن را کشف ،‌ درک و ضبط کنید.
انتخابِ نگاهی درست ناشی از احساسی خالص و هیجانی کودکانه همراه با تلاشی معقول در کشف دنیای پیرامون کودکان و نوجوانان دو عامل مهمی بود که گروه داوری معیار تفکیک آثار ارسالی شما عزیزان قرار داد. و چه مشکل می شود به خلوصی کودکانه در عکاسی پی برد. زیرا که عواملی همچون تاثیر راهنمایی و دخالت بزرگترها و تصاویر منتخب جشنواره‌های گذشته همواره در لایه‌های پنهان برخی از تصاویر ارسالی حس می‌شد.
عوامل دیگری نیز همچون سن عکاس، موضوع عکس و رعایت معیارهای نسبی زیبایی شناسانه از جمله مواردی بودند که در مراحل بعدی قضاوت آثار ارسالی مدنظر داوران بود.
آنچه که باعث امیدواری و تشویق ما و همه عوامل دست اندرکار چهارمین جشنواره عکس کودک در برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها می‌باشد رشد کمی و کیفی آثار ارسال شده نسبت به سالهای گذشته است و نزدیک شدن به عکاسی کودک و نوجوان. این اتفاق آنچنان حائز اهمیت است که می توان حدس زد که همان‌گونه که ذوق و قریحه هنری کودکان و نوجوانان اش
به امید آن روز و تداوم این‌گونه جشنواره‌ها و ارسال سیل عکسهای شما عزیزان به جشنواره‌های آتی.

هئیت داوران بخش کودک و نوجوان چهارمین جشنواره عکس کودک