sojah.jpg

از روز شنبه ۳ دی نمایشگاه گروهی فوتو| ویدئو آرت با آثار امیرحسین ابن الدین/ کوروش ادیم/ حامد ثابت/ تورج خامنه زاده/ امید دیلمی/ ماهور زهرایی/ مهرداد عسکری طاری/ سپهرعلیمحمدلو/ رامیار منوچهرزاده/ مهرداد نراقی در گالری آریا افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۸ دی از ساعت ۵ الی ۸ بعدازظهر آماده بازدید علاقه مندان است. نمایشگاه فتو ویدئو آرت با عنوان “سوژه” در برگیرنده ۲۰ عکس با ابعاد بزرگ و عکس هایی به صورت پروجکشن و نمایش ویدئو خواهد بود. این نمایشگاه به موضوع انفعال انسان معاصر در برابر امواج ارتباطی جدید می پردازد و حاصل کار یک گروه از هنرمندان حوزه های مختلف هنر است.

متن بیانیه نمایشگاه به قلم دکتر یونس شکر خواه به شرح زیر است :

هیچ جا در امان نیستیم؛ حتی در شکاف کوهها؛ سیگنال ها می بارند؛ حروف؛ اصوات و تصاویر به گلوله هائی می مانند که قصد جانمان را کرده اند و اگر زنده بمانیم؛ تصاویرمان کج و معوج است؛ در دام قلم ها و مردمک دوربین ها؛ در غریب ترین زاویه ها؛ در ثانیه هائی پر هراس؛ درست در لحظاتی که خلوتمان را به یغما برده اند.
چه دارد رخ می دهد؟ به کجا رسیده ایم و کجا باز خواهند ایستاد.
برقی زده ایم بر تاریکخانه عکاسی تا نوری برافکنیم بر رسانه ها و همین عکس که خود رسانه است؛ تا دیده شود که چطور جهان واقعی سه بعدی به سطحی تخت و یکدست تنزل می یابد: ما به عنوان شکار رسانه ها.
واژه ها؛ صداها وعکس ها می توانند عاطفه ها را بر انگیزنند؛ آموزش دهند؛ سرگرم کنند و متقاعد سازند.
واژه ها؛ صداها وعکس ها می توانند گمراه کنند؛ شوک بیافرینند؛ کلیشه بسازند و گیج کنند.
کجا باز خواهند ایستاد؟
رسانه ها مرزی برای پوشش نمی شناسند و مردم می خواهند مرزهای خودشان را داشته باشند: حریم خصوصی شان را.
انرژی و خستگی. اولی ولع سیری ناپذیر رسانه هاست و دومی روایت سوژه های بی دفاع؛ اولی سنگ و دومی شیشه.
خبر باید برآورد دقیق؛ جامع و حقیقی از رویدادهای روزانه باشد در بستری که به رویداد معنا دهد.
ما رویداد نیستیم! ما را پای گیوتین تیراژها؛ صداهای کر کننده و تصاویر گنگ دفن نکنید! دست از کلیشه ها بشوئید؛ اعتبارتان را دوباره بسازید! بگذارید زندگی کنیم!