bayrami.jpg

شنبه ۳ دی نمایشگاه عکس های جمشید بایرامی از مراسم حج با عنوان سرزمین دیدار در خانه ی هنرمندان ایران افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۸ دی از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب ادامه دارد.

افتتاحیه : شنبه ۳ دی از ساعت ۵ تا ۳۰/۸ بعدازظهر
خانه ی هنرمندان ایران: خیابان ایرانشهر. باغ هنر