mafsari.jpg

از روز شنبه ۳ دی نمایشگاه عکس مهرداد افسری به مدت دو هفته تا ۱۴ دی در گالری اثر برگزار می شود. مهرداد افسری در این نمایشگاه عکس های خود را به شیوه چاپ های قدیمی که بیش از صد سال پیش انجام می شد با چاپ گام بی کرومات انجام داده است. وی در این نمایشگاه ۱۴ عکس ۴۵×۳۵ سانتیمتر با موضوع بناهای تاریخی را به نمایش می گذارد.
ساعت بازدید: ۱۱ صبح تا ۷ شب
گالری اثر.خیابان ایرانشهر.خیابان برفروشان.پلاک۱۳ (روبروی خانه ی هنرمندان ایران)