انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری ایران تاسیس شد. هدف این موسسه بر اساس آن چه که در اساسنامه‌ی آن آمده چنین است:«ترویج و اعتلای عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری ایران برای کار آمدی عکاسی در دفاع از میراث فرهنگی کشور و توسعه صنعت گردشگری، تعیین جایگاه عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری در کشور، دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای انجمن، کوشش در جهت تعالی آگاهی‌های جامعه نسبت به نقش مسئولیت و توانایی‌های عکاسی از میراث فرهنگی و گردشگری کشور، کمک به سازمان‌ها و انجمن و تشکل‌های میراث فرهنگی و گردشگری کشور».
این انجمن سعی در ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری میان اعضای انجمن، افزایش دانش،اطلاعات و آشناسازی اعضای انجمن از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی و حرفه ای داخل و خارج کشور، بررسی مشکلات عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری و ارائه نظرات و طرح های اصلاحی و مشاوره ای در راستای برطرف ساختن آنها، همکاری بارسانه ها، نشریه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی تخصصی داخل و خارج کشور، کمک به معرفی توانمندی‌های تخصصی عکاسی در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور همکاری متقابل بین انجمن و مراکزمختلف، حمایت و اجرای پروژه‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن، چاپ و انتشار نشریه، بروشور، کتاب و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی، اطلاع رسانی و اینترنتی تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات، همایش‌ها ونشست‌های تخصصی داخلی و خارجی درحوزه فعالیت‌های انجمن، دفاع ازحقوق مادی و معنوی صنفی اعضا در چهارچوب اهداف انجمن، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت درحوزه فعالیت‌های انجمن، اجرای طرحهای تحقیقاتی، پژوهش، افکار سنجی و آمارگیری درحوزه فعالیت‌های انجمن، اجرای پروژه‌های مشترک با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکزدولتی و خصوصی و در راستای اهداف انجمن، انجام و اجرای طرح‌های مرتبط با اهداف انجمن، شناسایی استعدادها و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان فعال درحوزه فعالیت‌های انجمن، شرکت درهمایش‌ها،جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی دارد.
موسسین این انجمن عباتند از: مجتبی آقایی سربرزه، سعید محمودی ازناوه، ابراهیم خادم بیات، همایون امیریگانه، سید اصغر خدائی.
عکاسان حرفه ای شاغل و علاقه‌مند به عرصه فرهنگی و گردشگری، معماری، ایران شناسی، مردم شناسی، آیین ها و سنت ها واشیاء موزه ای و سایر شاخه های مرتبط عکاسی می توانند در این انجمن عضو شوند.