«سیاه و سفید» بودن گذشته امرى تصادفى است و مربوط به مرحله اى خاص از تاریخ رشد ابزار و تکنیک عکاسى، مرحله اى تصادفى و گذرا. چرا باید این عنصر تصادفى را تا بدین پایه ضرورى شمرد و کل گذشته و «اصالت» آن را وابسته بدان ساخت؟ تصویر سیاه و سفید شیوه اى است براى بزک کردن گذشته بد و شکست خورده. این قسم تصویر هرگز نمى تواند با گذشته همدلى کند، زیرا زیادى به بازنمایى رسمى از آن مى چسبد…این جملات بخشی از نوشته ی امید مهرگان در باره ی عکس و گذشته سیاه و سفید است که روز گذشته در روزنامه ی شرق چاپ شد. برای خواندن کل مطلب به اینجا بروید.