انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری ایران، موزه ملی قرآن و سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ایران با همکاری خانه عکاسان ایران و مدیریت کاخ گلستان، اولین نمایشگاه گروهی عکس خود را با عنوان ” قرآن و عاشورا ” در موزه ملی قرآن از ساعت ۱۸ مورخ دوشنبه ۱۷ /۱۱/ ۸۴ لغایت جمعه ۲۱ / ۱۱ / ۸۴ برگزار می کند.
لازم به ذکر است در این نمایشگاه عکس های مجتبی آقایی، همایون امیریگانه، سیامک ایمانپور، مرضیه ایوتین، محمدرضا بهارناز، افشین بختیار، محمود بدرفر، امیرعلی جوادیان، سعید حسن راشدی، سید اصغرخدایی، اسماعیل داوری، حسن سربخشیان، الهه سلیمی فرد، فرهاد سلیمانی، امیرحسین صفرلی، محمدعلی صباغی، فاطمه طائب، عبدالخالق طاهری، یدا… عبدی، جاسم غضبانپور، حسن غفاری، بهزاد فیروزی، مهدی منعم، سعید محمودی ازناوه، ساسان مؤیدی، داود وکیل زاده و صنایع فرهنگی ایران در معرض دید عموم قرار می گیرد.

این نمایشگاه شامل ۳ بخش است:
۱ – قرآن و عاشورا
۲ – عکس های عزاداری محرم در دوره قاجار
۳ – عکس های عکاسان شهید سانحه هواپیمای C 130

موزه ملی قرآن. تقاطع خیابان ولی عصر و امام خمینی