دبیرخانه سومین مسابقه عکس فجر ماهشهر آمار آثار رسیده به این دبیرخانه را به شرح زیر اعلام کرد:
در این دوره ۱۷۳ نفر با ۹۵۵ عکس شرکت کردند که از این تعداد ۷۶۶ عکس در بخش آزاد و ۱۸۹ عکس در بخش صنعت به ثبت رسید. از کل شرکت کنندگان ۱۳۶ نفر مرد و ۳۷ نفر زن هستند که از ۲۰ استان کشور در این مسابقه حضور دارند.
اسامی راه یافته گان یکشنبه ۲۳ بهمن در سایت عکاسی منتشر می شود و برگزیدگان این مسابقه همزمان با افتتاح نمایشگاه – که زمان آن متعاقبا” اعلام می شود- معرفی خواهند شد.