adem.jpg

نمایشگاه عکس کوروش ادیم با عنوان “سرودن عکس” از ۲۳ بهمن در نگارخانه آبگینه شیراز افتتاح می شود. ‏
ادیم در این نمایشگاه ۳۰ عکس ۴۵×۳۰ که ۱۶ عکس سیاه و سفید از آثار جدید و ۱۴ عکس مرور بر آثار است را به ‏نمایش گذاشته . این نمایشگاه تا ۲۸ بهمن ادامه دارد. نگارخانه آبگینه در بلوار چمران و اقع است. ‏
و در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۶ عصر در محل بلوار دانشجو. ساختمان پزشکان. موسسه نو دید هنر. ‏آموزشگاه موج نو جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. ‏