عصر دیروز پنجمین کارگاه آموزشی سایت عکاسی با حضور اعضاء سایت در مجتمع فرهنگی هنری اسوه برگزار شد. در این جلسه رضا مسعودی نژاد مطالب خود را در زمینه ساختار و عملکرد لنزهای دوربین عکاسی ارایه نمود و در هر بخش حاضران سوال های خود را مطرح می کردند.

kargah-5.jpg

مهم ترین بخش کارگاه این ماه مباحث مطرح شده در خصوص عملکرد لنزها در دوربین های دیجیتال بود که مورد توجه اعضاء قرار گرفت.
عناوین مطالب مطرح شده در کارگاه عبارت بود از: مشخصات عمومی لنزها – مفاهیم شکست نور و لنزهای با تفرق کم ‏- لنزهای غیر کروی ‏- گروه لنزهای با زوم خودکار و مکانیزم های آن ‏- سیستم عملکرد لنزهای ‏خودکار و مکانیزهای مرتبط با آن – لنز و دنیای عکاسی دیجیتال ( دایره تصویر و لنزهای خاص دوربین های دیجیتال – مفهوم نقطه اغتشاش و سنسورهای رزولوشین بالا) – مرزهای اپتیکی برای دنیای دیجیتال

kargah-5.jpg

آخرین جلسه کارگاه سایت عکاسی در سال ۸۴ پنج شنبه ۲۵ اسفند با موضوع “مدیریت رنگ” برگزار می شود.

در ضمن با توجه به تامین امکانات مورد نیاز برای استفاده علاقه مندان از کارگاه های سایت عکاسی دوره جدید عضوگیری برای شرکت در کارگاه های سال ۸۵ و بهره مندی از مزایای عضویت در سایت عکاسی از اول تا پانزدهم اسفند انجام می شود. اطلاعات بیشتر در این زمینه را ۳۰ اسفند بخوانید.