مسعود امیرلوئی مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه های عکس و دوربین عکاسی از روز گذشته وبلاگ خود را در سایت عکاسان قزوین فعال کرد. امیرلوئی که از فعالان جامعه عکاسی ایران است و با انتشار مستمر دو ماهنامه نقش مهمی در اطلاع رسانی عکاسی بر عهده دارد به یقین حرف های زیادی برای گفتن در وبلاگش دارد. حضور او را در فضای سایبر خیر مقدم می گوییم و امیدواریم مشغله ها و مسئولیت های سنگین وی مانع بروز شدن وبلاگش نباشد.

وبلاگ مسعود امیر لوئی