سایت کارگاه – جلسه‌ی دیگر گروه کاری برای فراهم آوردن مقدمات تشکیل انجمن ملی عکاسی امروز برگزار شد. طبق اطلاع‌رسانی دبیرخانه موقت تا کنون حدود ۴۰ نفر برای کاندیداتوری هیات موسس فرم ارسال کرده‌اند. در این جلسه قرار شد آخرین فرصت برای اعلام کاندیداتوری ۴ اسفند باشد تا فرصت کافی برای اعلام اسامی و نیز چاپ و تکثیر فرم‌های مربوط به روز انتخابات برای گروهی که مسئولیت این امر را به‌ عهده گرفته باقی بماند.با توجه به فرصت کوتاه و مشکلات احتمالی پست کسانی که مایلند کاندید هیات موسس شوند می‌توانند طی تماس تلفنی با دبیرخانه موقت انجمن مستقر در نشریه عکس ( شماره‌های ۶۶۴۰۵۲۱۷ و ۶۶۴۱۵۵۹۴ و ۶۶۹۶۱۵۶۱ و با مسعود امیرلویی که از اعضای گروه کاری است) تماس گرفته و آمادگی خود را اطلاع دهند.

ضمنا محل نشست فردا جهت تبادل نظر به ساختمان دیگر دانشگاه آزاد به آدرس : خ انقلاب بعد از چهارراه فلسطین جنب سینما سپیده خیابان اسکو، ساختمان اسکو تغییر یافت.گروه کاری در نشست فردا حضور خواهند داشت.