سرویس عکس خبرگزاری فارس در نظر دارد همچون سال گذشته عکس های برگزیده و منتخب عکاسان ایرانی در سال ۱۳۸۴ را در بخش ویژه ای به نمایش گذارد. بدینوسیله از تمامی عکاسان دعوت می شود عکس سال به انتخاب خود را در اسرع وقت به نشانی farsphoto@yahoo.com ارسال نمایند.