afsordage.jpg


پارکینگالری برگزار می کند:‏ افسردگی عمیقتر – تجربهٔ جمعی هنر معاصر‏

فراخوان نمایشگاه :‏
پروژهٔ «افسردگی عمیق» که در سال ۱۳۸۳ اولین نمایشگاه آن در دو گالری «آتبین» و ‏‏«طراحان آزاد» در تهران برگزار شد، به کنش و واکنش هنرمند با مقوله افسردگی ‏می پرداخت.‏
پارکینگالری از هنرمندان ایرانی و خارجی دعوت می کند تا در پروژهٔ نمایشگاه «افسردگی ‏عمیقتر» در حوزه‌های هنر رسانهٔ جدید، اجرا، عکاسی، تایپوگرافی، متن‌های کوتاه، ‏تصویرسازی و نقاشی شرکت کنند. شرکت در نمایشگاه برای همه آزاد و رایگان است، اما ‏به علت کمبود فضای نمایشگاهی هیئت انتخابی از طرف پارکینگالری آثار را جهت نمایش ‏برمی‌گزیند، مهلت ارسال آثار تا آخر وقت اداری دوشنبه ۲۵ اردیبهشت است و تمدید نخواهد ‏شد. [شرایط شرکت در بخش‌های مختلف]