شماره پنجم نشریه آموزشی، اطلاع رسانی، تحلیلی، خبری، پژوهشی، عکاسی خلاق زمستان ۸۴ به مدیر مسئولی افشین شاهرودی منتشر شد. در این شماره با طرح جلد متفاوت مطالب: انجمن ملی عکاسان ایران / نقش عاطفی عکاسی / عکس هایی از طبیعت کره ماه / بازخوانی یک گفتگو / رویدادهای عکاسی و … به چشم می خورد.