از سری مقالات معرفی عکاس مقاله ای درباره «نایجل دیکنسن» فوتوژورنالیست انگلیسی منتشر شده است.
نایجل دیکنسون در سال ۱۹۵۹ در بیرمنگام انگلیس متولد شد ، او یک عکاس آزاد است که علاقه خاصی به نشان دادن زندگی انسان هایی که در حاشیه جوامع مدرن زندگی می کنند، دارد.
سوژه های او را معمولا بومیان آفریقای جنوبی معدنکاران اعتصابی بریتانیا و بومیان آسیای جنوبی شرقی تشکیل می دهند. کارهای او به طور وسیعی در نمایشگاه ها به نمایش در آمده و در مطبوعات به چاپ رسیده است.
ایندیپندنت، گاردین، اشترن و جئو از جمله مطبوعاتی هستند که کارهای وی در آنها چاپ و منتشر شده است.