در برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ فردا یک شنبه ۲۰ فروردین مجید سعیدی دبیر سرویس عکس خبرگزاری فارس و عکاس خبری حضور دارد. این برنامه از ساعت ۵ تا ۷ بر روی موج FM ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز قابل شنیدن است. مجید سعیدی در این برنامه درباره فعالیت های خود و عکاسی خبری صحبت خواهد کرد. برنامه هفت اقلیم به سردبیری محمدرضا شاهرخی نژاد اجرا می شود.