ghandchi.jpg

روز جمعه ۲۵ فروردین نمایشگاه عکس و ویدیو علیرضا قندچی از ساعت ۵ تا ۹ در گالری اثر افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۶ اردیبهشت ادامه دارد.
ساعت بازدید: ۱۱ صبح تا ۸ شب
جمعه ۱ اردیبهشت گالری تعطیل است.


علیرضا قندچی
‏۱۳۵۵- تهران‏
فارغ التحصیل رشته مهندسی ساختمان۱۳۷۸,تهران
تحصیل در رشته تاریخ و علم هنر,۱۳۸۴-۱۳۸۰برلین
تجربه شخصی عکاسی در زمینه های هنری و تبلیغاتی ۱۳۷۹-۱۳۷۳ تهران‏
تجربه عکاسی حرفه ای در زمینه ای پرتره و هنری ۱۳۸۴-۱۳۸۱ برلین
شرکت در نمایشگاه های گروهی عکس در برلین و میلان
شرکت در نمایشگاه گروهی ۱۳۸۴, ‏Atomic Fusion ‎‏ برلین

مجموعه دست ها: خودنگاره که به نمایش در آمده است متشکل از ۹ قاب شامل ۱۲ عکس و ۳ ویدیو (یک ویدیو داخل مانیتور قاب شده ‏و دو ویدیو به صورت پروجکشن) است. عنوان سلف پرتره یا خودنگاره در تعریف متداول به اثری اطلاق می گردد که در آن هنرمند ‏چهره یا اندام خود را در معرض نمایش می گذارد و به نوعی به مطالعه تجسمی – بصری بر روی اندام خود می پردازد.‏
مجموعه اخیر با انتخاب دست هنرمند به عنوان سوژه و ترکیب زیبایی شناسانه دست با عناصری مثل شمع، چاقو و سیگار با کنکاشی ‏روانشناختی و شخصیت پردازانه توانایی عضو دست به عنوان اصلی ترین عضو بدن بعد از چهره را در قالبی بیان گرا(اکسپرسیو) به ‏چالش می کشد.‏
ویدیو قاب شده موجود در نمایشگاه در قالبی نیمه روایی ارتباط بین دست ها و عناصر موجود در عکس را به روایتی ‏تسلسلی بدل می کند که از شروع به پایان و بالعکس تکرار می گردد. ویدیو دیگر سعی در مطالعه قاب به قاب یک عکس از جزء به کل و از ‏کل به جزء کرده و با کیفیت تصویری کهنه وارِ انتخاب شده بار زیبایی شناختی جدیدی به مجموعه می دهد.‏
قابل ذکر است که تمامی عکس ها از دست هنرمند و توسط وی عکاسی شده اند و انتخاب زمینه های سیاه و سفید جهت مجزا کردن ‏عضو دست از محیط پیرامون و نگرش انتزاعی به آن است.