سایت عکاسی به منظور اطلاع رسانی هر چه بهتر و مطلوب تر برنامه ها و فعالیت های جامعه ‏عکاسی ایران به یک خبرنگار فعال و مسلط نیاز دارد. آشنایی با خبرنویسی هنری و تسلط به کاربری اینترنت از ‏ضرورت های مورد انتظار است. توانایی در گزارش نویسی – مصاحبه و نقد مورد توجه است. ‏
از واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر تا ۳۱ خرداد بیوگرافی و چند نمونه کار ( یک گزارش یا نقد از نمایشگاه ‏جاری عکس در موزه هنرهای معاصر در اولویت است.) را به آدرس ‏info@akkasee.com‏ ارسال کنند.‏