نهمین و دهمین جلسه اعضاء هیات موسس انجمن ملی عکاسی ایران در یک جلسه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روز یکشنبه ۱۱تیرماه در محل دبیرخانه دوسالانه عکس ایران برگزار گردید .
در این جلسه که به منظور بحث و بررسی درباره موارد دیگری در ارتباط با اساسنامه انجمن تشکیل شده بود تصمیماتی
اتخاذ گردید . لازم به ذکر است که نهایی و قطعی شدن تمامی تصمیماتی که اتخاذ می گردد منوط به تایید و پذیرش اساسنامه ، از سوی مراجع قانونی است ولی پس از اتمام تصمیم گیری ها و پیش از ارائه آن به مراجع ذیصلاح متن آن جهت کسب نظرات تکمیلی به منظور آخرین اصلاحات احتمالی ، به اطلاع جامعه عکاسی خواهد رسید.
غایبین این جلسه عبارت بودند از سیف الله صمدیان ، محمد فرنود ، امیر علی جوادیان و اکبر عالمی