در برنامه هفت اقلیم یکشنبه ۱۸ تیر رادیو فرهنگ، رضا معطریان عکاس خبری حضور خواهد داشت. وی در این برنامه رادیویی درباره فعالیت هایش و نگاهی به عکاسی خبری در ایران صحبت خواهد کرد. کارشناس مجری برنامه هفت اقلیم محمدرضا شاهرخی نژاد است. برنامه رادیویی هفت اقلیم از ساعت ۳۰/۶ تا ۸ عصر بر روی موج FM ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.