با پایان یافتن مهلت جمع آوری آثار سومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان دبیرخانه این جایزه آمار نهایی شرکت کنندگان و عکس ‏های رسیده به این دبیرخانه را اعلام کرد.
دبیرخانه این جایزه با اعلام افزایش شرکت کنندگان در این دوره نسبت به سال گذشته سپاس و تشکر خود را از جامعه عکاسان ایران ‏خصوصا” عکاسان خبری و مطبوعاتی اعلام می دارد.
در سومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان تعداد ۳۴۸ نفر شرکت نموده اند که از این تعداد ۲۲۶ نفر از تهران و ۱۲۲ نفر از ‏شهرستان – شرکت کنندگان مرد ۲۴۵ نفر و خانم ها ۱۰۳ نفر – کل آثار رسیده ۴۱۵۷ عکس که از این تعداد ۱۱۹۱ عکس در بخش تک ‏عکس خبری و ۲۹۶۶ عکس در بخش مجموعه عکس با ۳۳۴ مجموعه شرکت کرده است. ‏
داوری این دوره از جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان بر عهده دکتر حسین قندی – بهمن قبادی – امید صالحی – عباس کوثری و ‏کاترین دیوید است. اسامی راه یافته گان به نمایشگاه اول مرداد ماه منتشر می شود ونمایشگاه عکس های برگزیده و مراسم اهداء ‏جایزه کاوه گلستان در آبان ۱۳۸۵ برگزار خواهد شد.