دبیرخانه سومین جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان اعلام کرد با پایان داوری سومین ‏دوره این جایزه با قضاوت حسین قندی – بهمن قبادی – عباس کوثری – امید صالحی در ‏تهران و کاترین دیوید در برلین آثار برگزیدگان راه یابی به نمایشگاه مشخص شد. ‏
بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه از میان ۳۴۸ شرکت کننده این دوره آثار ۷۸ نفر به بخش ‏نمایشگاه راه یافت که سه نفر از این افراد در روز ۶ آبان ماه به عنوان نفرات برتر سه بخش ‏تک عکس خبری – گزارش تصویری و استعداد جوان معرفی و جایزه یک میلیون تومانی و تندیس ‏جایزه را به خود اختصاص خواهند داد. ‏
هیات داوران از ۱۱۹۱ عکس در بخش تک عکس خبری ۹۲ عکس و از ۳۳۴ مجموعه عکس در ‏بخش گزارش تصویری ۱۹ مجموعه عکس را به عنوان آثار برتر برگزیدند.‏
اسامی راه یافتگان به نمایشگاه سومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان تا ساعتی دیگر در سایت ‏جایزه کاوه گلستان و سایت عکاسی منتشر می شود. ‏