hengamehgolestan.jpg

هنگامه گلستان را همه می شناسند. درباره عکس هایش و همراهی او در طول دوران زندگی با کاوه گلستان زیاد گفته اند و ‏شنیدایم. چند روزی است سایت شخصی هنگامه گلستان راه اندازی شده است. در حال حاضر در این سایت علاوه بر بیوگرافی ۵ ‏مجموعه از عکس های وی به نمایش گذاشته شده است.‏