سایت کارگاه – مجتبی آقایی دبیر دوسالانه دهم عکس مصاحبه‌هایی را با مدیران مختلف هنری ترتیب داده است. این مصاحبه‌ها قرار است در نشریه یا بولتن دو سالانه به چاپ رسیده و قسمت‌هایی از آن‌ها در رسانه‌های مختلف منتشر شود.
ویژگی مصاحبه‌ها در این است که به حای حضور یک نفر به عنوان مصاحبه‌گر از چند تن از عکاسان دعوت شده تا سوالات خود را به فراخور مسئولیت مصاحبه شونده مطرح کنند.
اسعد نقشبندی ، محمد تهرانی ، فرهاد سلیمانی و مجتبی آقایی در مصاحبه‌ی این نوبت با معاونت هنری وزارت ارشاد- که بیشتر میزگرد بود تا مصاحبه- حضور داشتند.حسن غفاری هم برای عکاسی حضور داشت که البته گاهی در بحث شرکت می‌کرد.
بی شک گفت‌وگو با محمد حسین‌ایمانی‌ خوشخو معاونت هنری وزارت ارشاد نمی‌توانست پیرامون جزئیات برگزاری دو سالانه باشد. پس بهانه‌ای شد تا مسائل کلیدی‌تر عکاسی در این نشست مطرح شود. [ادامه]