پژمان ضیائیان عکاس شیرازی این بار به جای عکس های حافظیه، سعدی و تخت جمشید شما را به دیدن بناها و جاذبه های ‏فرهنگی پاریس و وین دعوت می کند. این نمایشگاه پنج ‌شنبه ۱۹ مرداد در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود و تا ۲۸ مرداد ‏ادامه دارد . ساعت بازدید۱۰ تا ۲۰ – جمعه ۱۴ تا ۲۰‏
فرهنگسرای نیاوران. انتهای خیابان پاسداران. روبروی پارک نیاوران‏