در برنامه هفت اقلیم یکشنبه ۲۲ مرداد رادیو فرهنگ، محمد فرنود عکاس خبری حضور خواهد داشت. وی در این برنامه ‏رادیویی درباره فعالیت هایش و نگاهی به عکاسی خبری در ایران صحبت خواهد کرد. کارشناس مجری برنامه هفت اقلیم ‏محمدرضا شاهرخی نژاد است. برنامه رادیویی هفت اقلیم از ساعت ۳۰/۶ تا ۸ عصر بر روی موج ‏FM‏ ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز ‏پخش می شود.