پس از سرقت عکس منصور نصیری از وبلاگش امروز روزنامه همشهری که سابقه طولانی در این زمینه دارد و تا به حال هم چند پرونده شکایت عکاسان در دادگاه داشته، عکس مهدی منعم را از سایت وی به سرقت برده و به چاپ رسانده است. افشین خان شاهرودی، از پرونده شکایت شما از همشهری چه خبر؟ شاید اگر پرونده شما به نتیجه ای رسیده بود امروز شاهد تکرار این کار نبودیم.
حالا واقعا” فکر نمی کنید از ماست که بر ماست؟ این به اصطلاح اشتباه ها تا کی و تا کجا باید ادامه پیدا کند. دیروز عکس آن عکاس امروز عکس آن یکی فردا هم مطمئن باشید عکس خودمان و همین طور بنشینیم و در سکوت شاهد پایمال شدن حقوق مادی و معنوی عکس هایمان باشیم و صدایمان هم در نیاید. روز به روز هم دامنه این سرقت ها – البته از نظر عاملان، اشتباه ها- دارد بیشتر می شود. همانطور که یلدا معیری هم اشاره کرد برخی مطبوعات به جای اسم عکاس اسم خبرگزاری را درج می کنند که این موضوع مدتی است به برنامه های مختلف سیما هم راه یافته و هر برنامه به فراخور موضوع عکس های عکاسان ایرانی و خارجی را بدون ذکر نام عکاس نمایش می دهند. این حرکت که از خبر ۳۰/۲۰ شروع شد این روزها به اکثر برنامه ها گسترش یافته و چیزی که در این میان اصلا” اهمیت ندارد نام عکاس است.
ما عکاسان تا به آن حد کوتاه آمده ایم و بی تفاوت از کنار حق و حقوق مشروع و قانونی خود گذشته ایم که حالا دعوای ما بر حقوق مادی و معنوی اثر نیست و باید بر سر درج نام خود با مطبوعات جدل کنیم.

و یک نکته: امیدواریم دبیر سرویس عکس برخی مطبوعات پاسخی برای برخوردهای چندگانه با عکس عکاسان داشته باشند. اگر یک نگاه به روزنامه ها داشته باشیم به خوبی این رفتار چند گانه را مشاهده می کنیم. عکس عکاسان روزنامه با درج نام عکاس و روزنامه به چاپ می رسد. عکس عکاس فلان خبرگزاری بدون نام عکاس و فقط با ذکر نام خبرگزاری و عکس دیگری هم با نام عکاس و هم نام خبرگزاری. واقعا” دلیل این رفتارهای چندگانه چیست؟ چرا عکس های عکاس ایرانی یک خبرگزاری معتبر خارجی در یک روزنامه حرفه ای ایرانی بدون نام عکاس و فقط با ذکر نام خبرگزاری چاپ می شود؟ نام عکاس ایرانی که آن عکس را گرفته افتخار است یا نام خبرگزاری خارجی؟