جناب آقای حقی
با سلام می خواستم در جواب مطلبی که مرقوم فرموده بودید چیزی بنویسم. ولی متاسفانه مطلب شما به قدری پراکنده و مملو از شعار های رایج در جامعه ما بود که از خیر آن گذشتم.
کاش همراه مطلب خود چند عکس تبلیغاتی هم ضمیمه می فرمودید تا ما آن اوج خلاقیت را که شما متذکر شده بودید، در عکاسی تبلیغاتی می دیدیم.
به هر حال، آن دیگ آشی را که من متذکر شده بودم و هنوز هم باور دارم که باید برای همه بجوشد و این را هم باور دارم که این عین عوام فریبی است که در جامعه ما به شدت وجود دارد، نوش جانتان باد.
مارا با غذای خود واگذارید.
بهمن جلالی