78.jpg

این نمایشگاه با عنوان “عکسهای نمایش پا برهنه در پارک” از روز جمعه ۱۴ مهر از ساعت ۵ تا ۹ شب در گالری مهروا به نمایش در می آید و تا ۲۰ مهر ادامه دارد.
گالری مهروا. خیابان کریم خان زند.خیابان آبان جنوبی.شماره ۷۸