maghrebi.jpg

از روز شنبه ۱۵ مهر نمایشگاه عکس زیبا مغربی با عنوان “خاطرات یک کاج دور دست” در کافه عکس به نمایش در می آید.
این نمایشگاه به مدت دو هفته ادامه دارد و کافه عکس در ماه رمضان از افطار تا ۱۰ شب باز است.